Persondataforordningen


Sådan opbevarer dine oplsyninger Som din håndværker har vi behov for, at have nogle personlige oplysninger liggende på dig, din virksomhed og evt. dine nærmeste. Vi vil derfor beskrive, hvordan disse anvendes og opbevares.

  •  Lovligt: Vi opbevarer og anvender dine oplysninger under hensyntagen til loven og dine rettigheder. 
  •  Formålet med persondataene: De oplysninger vi gemmer, er udelukkende til brug for at kunne servicere dig bedt, i forhold til den assistance vi har aftalt med dig, at vi udfører.   Dataene vil ikke blive brugt til andre formål. 
  •  Din ret til at se, hvilke data vi opbevarer: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer på dig. 
  •  Hvor længe opbevarer vi persondataene?: Vi opbevarer dine data så længe, som vi har behov for disse. Dataene vil blive slettet efter vores procedure i overensstemmelse med   lovgivningen. 
  •  Databehandleraftaler med vores underleverandører: Vi har sikret os, at de underleverandører, som vi samarbejder med, opfylder lovgivningen og vi har databehandleraftaler med   disse. 
  •  Fortrolighed: Alle persondata bliver betragtet som fortrolige informationer. Vi har sikret os, at alle vore medarbejdere kender vores procedure om behandling af fortrolige   persondata. 

25.05.18 Ole Larsen & Sønner ApS
CVR. 31493005